Rabu, 19 April 2017

MARS DARMA WANITA PERSATUAN

DARMA WANITA PERSATUAN
BERSATU PADU IKUT BERJUANG
WUJUDKAN MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR
SENTOSA SECARA MERATA

MELAKSANAKAN KARYA DENGAN MANDIRI
MEMBINA ISTERI PEGAWAI NEGERI
TINGKATKANLAH MUTU PENDIDIKAN
DAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA

TERCAPAILAH HARAPAN KITA
SEJAHTERALAH ANGGOTA DAN KELUARGANNYA

IKUT SERTA
MEMPERSEMBAHKAN DARMA BAKTINYA KEPADA BANGSA
TINGKATKAN SUMBER DAYA INSA
LINDUNGI DAN HORMATI
HAK ASASINYA

MELAKSANAKAN KARYA DENGAN MANDIRI
MEMBINA ISTERI PEGAWAI NEGERI
TINGKATKANLAH MUTU PENDIDIKAN
DAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA

TERCAPAILAH HARAPAN KITA
SEJAHTERALAH ANGGOTA DAN KELUARGANNYA